Dingen die gewoon niet kunnen bestaan

Wikipedia op zijn Zeeuwsch:

Jaet, j’eit ‘t goed gezieë, ier oort ‘n afdeêlienge van Wikipedia, de vrieë encyclopedie die-a iedereêne kan bewarke, in ‘t Zeêuws opgezet. ‘t Eit d’r maendelang om ge’angen oft ‘n d’r wè komme zou, mae sins 1 oktober 2006 staet de eêrste Zeêuwse encyclopedie uut de geschiedenisse toch online. M’èn op dit moment 728 artikels.

A je zelf Zeêuws praote, gae je gang dan maer en elp maer mee an dit project: klikt op ‘n roôd lienkje en schrieft ‘t artikel vol, of vult ‘n bestaend artikel vedder an. Vergeêt ok nie ‘t artikel vol te zetten mee lienkjes en die ok weer te vullen – oe meer oe beter, zoôlank a je jen eige maer an de Richtlienen ouwe.

En het is gratis, dus geen cent tevee eh Joen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>