Verscherping kantonrechtersformule grote onzin

De Kring van Kantonrechters heeft gemeend de kantonrechtersformule te moeten aanpassen. Een aanpassing omlaag wel te verstaan, een verslechtering voor alle werknemers, met name jongere werknemenrs. Dit omdat deze formule tot een te hoge ontslagvergoeding zou leiden bij vooral deze groep.

Onzin natuurlijk, want juist als jonge werknemer kreeg je sowieso al weinig ontslagvergoeding. Reken maar na. Volgens Wikipedia luidt de oude formule aantal (gewogen) dienstjaren * bruto maandsalaris * correctiefactor, waarbij je dienstjaren vanaf je veertigste met anderhalf worden vermenigvuldigd en je dienstjaren na je vijftisgste zelfs worden verdubbeld. Dus hoe ouder je bent en hoe langer in dienst hoe meer je meekrijgt als ontslagvergoeding, wat niet meer dan logisch is gezien de investering die je zelf in je baan hebt gestoken.

Voor jongere werknemers geldt het omgekeerde. Zo heb ik een aantal jaar geleden zelf een saneringsrode moeten meemaken, waarbij ik maar een maand salaris als ontslag vergoeding meekreeg. Twee jaar in dienst, onder de veertig en de eerste maand werd er om mij ondertussen erg onduidelijke redenen nog vanaf gesnoept. En de vergoeding wordt natuurlijk extra belast, dus ik hield uiteindelijk amper een half maandsalaris eraan over.

Waarom dan de formule juist voor jongere werknemers zo erg verslechteren? Werknemers tot vijfendertig worden in de nieuwe formule extra gepakt doordat hun dienstjaren maar voor de helft meetellen, terwijl ze over het algemeen toch al wienig vergoeding kregen.

Niet dat het voor oudere werkgevers beter wordt: in de nieuwe formule tellen de dienstjaren vanaf vijfendertig wel weer volledig mee, maar pas vanaf je vijfenveertigste anderhalf keer en pas vanaf je vijfenvijftigste dubbel. Iedereen krijgt dus een fors kleinere vergoeding, met als excuus dat de arbeidsmarkt zo krap is en dus de vergoeding niet meer nodig is. Maar ja, dat is ondertussen ook niet meer zo: die recessie komt er.

Daarnaast is het zo dat de kantonrechtersformule bedoeld is als schadevergoeding, niet als een soort extra WW. Je hebt een aantal jaren hart en ziel gestoken in een bedrijf, dan mag je best wat voor terug verwachten als je zonder schuld wordt ontslagen. Het ontslagrecht makkelijker maken betekent dat bedrijven nog minder zorgvuldig met hun personeel kunnen omgaan.

Ach en WW

Op dit moment is het zo dat je een Zogenaamde loongerelateerde WW uitkering (LGU) krijgt op het moment dat:

 • Je voldoet aan de wettelijke verplichtingen (ben je bv. wel beschikbaar voor de arbeidsmarkt?)
 • je tenminste 26 van de laatste 39 weken hebt gewerkt.
 • Je in tenminste vier van de vijf laatste jaren voorafgaand aan het jaar van werkloosheid 52 dagen of meer hebt
  gewerkt.

Deze bedraagt zeventig procent van je laatst verdiende bruto salaris, waarbij de duur van de uitkering afhankelijk is van je arbeidsverleden. Als je niet aan de laatste maar wel aan de eerste twee eisen voldoet, kun je een zogenaamde kortdurende uitkering (KDU) krijgen, die zes maanden duurt. De hoogte daarvan is zeventig procent van het relevante minimumloon. Verder bestaat er ook nog de zogenaamde vervolguitkering (VVU), die je ontvangt nadat de loongerelateerde uitkering is afgelopen en die net als de kortdurende uitkering op zeventig procent van relevante minimumloon is gesteld. Deze duurt meestal twee jaar, maar kan oplopen tot zo’n drie en een half jaar voor mensen vanaf 571/2 jaar.

Zoals bekend wil het Balkenende II kabinet dit stelsel drastisch veranderen. Het is moeilijk de volle breedreikte van deze veranderingen te overzien, omdat een aantal ervan vrij stiekem zijn ingevoerd, het hele verhaal vrij technisch is
en moeilijk navolgbaar en er nergens een goed overzicht van wordt gegeven. Daarom wil ik hier een overzicht geven van alle ingevoerde en geplande veranderingen die op stapel staan.

 • Afschaffing kortdurende uitkering.
  Mensen die wel premie hebben betaalt en wel voldoen aan de wekeneis maar niet aan de jareneis, krijgen dus geen uitkering en moeten de bijstand in. Wat betekent dat je eerst je eventueel eigen vermogen (spaargeld, huis, etc.) moet opeten.
 • Afschaffing vervolguitkering.
  Wat betekent dat je nadat je LGU is afgelopen, direct de bijstand in gaat en dat betekent weer dat je eerst je eventueel eigen vermogen (spaargeld, huis, etc.) moet opeten.
 • Verscherping wekeneis van 26 uit 39 weken naar 39 uit 52 weken.
  Dit zal vnl. uitzendkrachten en andere mensen met meerdere, korte contracten treffen. Een kind begrijpt dat het moeilijker is 39 weken uit 52 te hebben gewerkt dan 26 uit 39.
 • Aanpassing arbeidsverleden berekening.
  Nu is het zo dat je arbeidsverleden wordt berekent als een optelsom van het aantal jaren gewerkt in de jareneisperiode en het aantal jaar tussen het begin van deze periode en het jaar waarin je 18 wordt. Neem ik mezelf als voorbeeld, zou ik dit jaar werkloos worden, dan loopt de jareneis periode van 2002-1998, waarvan ik alle jaren jheb gewerkt en worden verder ook de jaren vanaf het jaar dat ik 18 werd (1992) t/m het laatste jaar voor de jareneisperiode (1997) meegeteld. In totaal wordt dit dus vijf + zes = elf jaar. In de nieuwe situatie wil men vanaf 1998 alleen de jaren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt, waarbij jaren voor 1998 wel gewoon meetellen (tenzij je pas in 1998 of later 18 jaar wordt).
 • Solicitatieplicht ook voor mensen van 571/2 jaar en ouder.
  Zelfs in de gouden jaren negentig was het moeilijk voor oudere werknemers om een nieuwe baan te vinden, laat staan nu. Deze maatregel betekent dus op zijn minst een hoop overlast voor oudere werklozen en waarschijnlijk dat een groot aantal hiervan uit de WW verdwijnt.
 • Schrappen van het begrip “passend werk”
  Het is nu nog zo dat je als WW-er alleen hoeft te soliciteren op banen die passen bij je arbeidsverleden en opleiding.
  Indien dit begrip wordt verlaten betekent dit dat je in feite moet reageren op elke aannemelijke baan, of je verliest je uitkering. Voor de bijstand is al voorgesteld dit begrip te laten varen; gaat dit ook gebeuren voor de WW?
 • Strengere toepassing van de regels
  Ben je wel onvrijwillig ontslagen, of heb je het je maar laten aanleunen? Ben je wel in verzet gekomen? Ben je blijven
  doorwerken of ging je gelijk naar huis?
 • Korten op uitkeringen bij “gouden handdruk”
  Vaak krijg je bij ontslag volgens de zogenaamde kantonrechterformule een aantal bruto maandsalarissen mee. Er gaan nu stemmen op om deze in mindering te brengen op je WW uitkering.

De WW is een uitkering waar je zelf voor betaalt. Het wordt bekostigd uit de sociale premies die worden ingehouden op je salaris, niet uit de algemene belastingsinkomsten. Ik denk zelf dan ook niet dat al deze maatregelen het rijk zelf veel zullen besparen. Daarbij komt nog dat de WW fondsen stikken van het geld: er is meer dan genoeg om de uitkeringen te betalen. De maatregelen hierboven benadelen stelselmatig de werknemers en speciaal de zwakkere werknemers. Niet alleen zijn ze onrechtvaardig, ze zijn ook nog eens economisch absurd: de regering moet niet bezuinigen in tijden van crisis maar moet juist d.m.v. investeringen de economie direct stimuleren. Dat doe je niet door de koopkracht van arbeiders aan te tasten.